Radio Stations from Kota Marudu

RTM - Sabah V FM
Kota Marudu